Kontakt

michaela.krizova@uhk.cz
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty
Univerzita Hradec Králové
Hradecká 1285
Hradec Králové

jana.cesakova@uhk.cz


Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

michaela.krizova@uhk.cz