10. ročník akce Hrajme si i hlavou
22. – 23. 6. 2017 od 9 do 16 hodin

Letos se můžete těšit na jubilejní 10. ročník akce "Hrajme si i hlavou!", která se uskuteční ve dnech 22. – 23. 6. 2017 vždy od 9 do 16 hodin. A bude to bomba! Naším tématem bude "PO STOPÁCH", a tak se vydáme po stopách vědců i zvířat a s kriminálkou UHK možná odhalíte pachatele nějakého zločinu. Čeká vás spousta zábavy a poznání! Stánky s pokusy budou opět hořet, dýmit i klokotat a každý účastník si může sám vše vyzkoušet na vlastní kůži.

POZOR ZMĚNA – akce se uskuteční na novém místě – v kampusu UHK na Hradecké ulici!

Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

info@hrajme-si-i-hlavou.cz


Aktivity jsou prováděny v rámci projektu: „Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení
motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech“, reg. č. CZ.1.07/1.1.05/02.0043.