11. ročník akce Hrajme si i hlavou

Letos proběhne již 11. ročník akce "Hrajme si i i hlavou!" a to ve dnech 21. – 22. 6. 2018, vždy od 9 – 16 hodin. Experimenty pro vás připravujeme již nyní. Mottem budou "MEGAMINI"... takže něco bude mega a něco mini!

Bude 11. ročník, a tak se s hvězdáři podíváme na dobývání Měsíce... Apollo 11! Uděláme obří šroubovici, bude pozorování dalekohledem i mikroskopem, raket bude o moc víc a bude i bramborové dělo :-)... a nebudou chybět ani dílničky pro nejmenší. Přijďte, těšíme se na vaši návštěvu!

POZOR ZMĚNA – akce se uskuteční na novém místě – v kampusu UHK na Hradecké ulici!

Mnoho různých zajímavosti z příprav najdete na našem facebooku.


Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

info@hrajme-si-i-hlavou.cz


Aktivity jsou prováděny v rámci projektu: „Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení
motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech“, reg. č. CZ.1.07/1.1.05/02.0043.