11. ročník akce Hrajme si i hlavou

Děkujeme všem návštěvníkům MEGAmini 11. ročníku “Hrajme si i hlavou”, kteří i přes horké počasí, déšť, zimu i vítr, prostě přes všechno, co na nás letos počasí seslalo, přišli a pokusničili s námi. 🤗🤗🤗 Doufáme, že se vám to líbilo, odnesli jste si spoustu zážitků a za rok zase přijdete. Budeme tu opět na konci června – 20. a 21. 6. 2019! :-) Těšíme se už ted!

Za organizátory a Alberta ještě MEGA díky všem, kteří nasadili své puchýře, hlasivky, odřeniny, klidné sny, bolavá záda i nohy a vydrželi neúnavně předvádět pokusy až do konce. A i s vámi počítáme příští rok! DĚKUJEME!!!

11. ročník “Hrajme si i hlavou” byl velmi pestrý i díky našim partnerům. Velké poděkování patří Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové, SPC pro zrakově postižené děti a Domu dětí a mládeže, kteří se naší akce účastní mnoho let. Obrovský dík patří také těm, kteří na naši akci přispěli finančním obnosem. Díky paní PaeDr. Monice Žumárové, Ph.D. jste mohli obdivovat fyzikální pokusy s kapalným dusíkem a suchým ledem a díky manželům Maněnovým létaly octové rakety proklatě vysoko :-) Trička letošního ročníku sponzorovala Jednota českých matematiků a fyziků. Moc děkujeme!!!

Odměny pro účastníky byly financovány také z projektu PRIM.

Název projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení
Zkrácený název projektu: PRIM
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Mnoho různých zajímavosti z příprav najdete na našem
facebooku.

Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

michaela.krizova@uhk.cz